[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    


วิชาการ
เรื่อง : ประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
บทความ ประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ศน.รัชภูมิ  สมสมัย

www.sornorpoom.ob.tc

evaluation_47@hotmail.com

 

          ในช่วงรอบปี 2554 ที่ผ่านมานั้น สื่อสารมวลชนหลายแขนงเริ่มนำข่าวสารเรื่องประชาคมอาเซียนมาเผยแพร่ให้สังคมไทยเกิดการตื่นตัวเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เริ่มตื่นตัวมากกว่าปีก่อนๆอย่างเห็นได้ชัด เพราะการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่โดยตรงในการสร้างและพัฒนาเยาวชนไทยให้มีศักยภาพในระดับที่สามารถแข่งขันกับเยาวชนในอีก 9 ประเทศได้ ถ้านับระยะเวลาโดยประมาณก็เหลือเวลาอีกประมาณ 3 ปีเท่านั้น ที่ประเทศไทยเราจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ แต่ผมยังอดห่วงไม่ได้ว่า ระยะเวลาเพียง 3 ปีกับการพัฒนาการศึกษาหรือการพัฒนาเยาวชนไทย จะเกิดผลเป็นรูปธรรมได้มากน้อยเพียงใด สอดคล้องกับคำกลอนของท่านหม่อมหลวงปิ่น มาลากุลที่ กล่าวว่ากล้วยไม้ออกดอกช้า ฉันใด การศึกษาเป็นไป เช่นนั้น แต่ดอกออกคราใด งามเด่น งานสั่งสอนปลูกปั้น เสร็จแล้ว แสนงาม

          จากคำกลอนข้างต้น ก็ขอวิงวอนถึงผู้มีอำนาจด้วยนะครับ ช่วยๆกันพัฒนาประเทศให้เดินต่อไปกันได้แล้ว อย่ามัวแต่เล่นกีฬาสีกันอยู่เลย เพราะประเทศอันเป็นที่รักของเราทุกคนเจ็บมามากแล้ว สงสารลูกหลานในภายภาคหน้า อาจกินไม่อิ่ม นอนไม่อุ่น ก็เป็นไปได้นะครับ

          มาเข้าเรื่องดีกว่าครับ มีครูที่เคารพท่านหนึ่ง ท่านได้ให้โจทย์การเขียนบทความของผมในวันนี้คือ ประชาคมอาเซียนคืออะไร ไทยจะได้อะไรจากการเข้าประชาคมอาเซียน และไทยเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไร โดยมีเป้าหมายของความรู้ได้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่จะไปเข้าค่ายพักแรมลูกเสือกัน ผมจะเขียนอย่างไรเพื่อให้นักเรียน ม.ต้น เข้าใจง่ายที่สุด ลองอ่านดูนะครับ (สมมุติว่าตัวท่านเรียน ม.ต้น ด้วยก็ดีครับ)

          คำถาม ประชาคมอาเซียนคืออะไร

          คำตอบ ประชาคมอาเซียนคือ การรวมตัวกันของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งสิ้น 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม มีสัญลักษณ์เป็นรวงข้าวสีเหลือง 10 มัด อยู่ในพื้นที่วงกลมสีแดง ขอบสีขาวและน้ำเงิน เริ่มก่อตั้งแค่ 5 ประเทศเท่านั้น เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 และมีสมาชิกครบ 10 ประเทศเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542 สำนักงานเลขาธิการอาเซียนตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ปัจจุบันเลขาธิการอาเซียนชื่อ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ จากประเทศไทยเราเอง

          ถามต่อไปว่าทำไมถึงต้องรวมตัวกัน อยู่ประเทศเดียวไม่ได้เหรอ? นักเรียนลองนึกถึงการทำเวรประจำวัน หากนักเรียนทำคนเดียวก็คงเหนื่อย เลยต้องมีเพื่อนมาช่วยกันทำ บางคนกวาดห้อง บางคนถูห้อง เช่นเดียวกับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน แต่ละประเทศก็ต้องช่วยๆกันทำ แต่ช่วยกันทำในประเด็นที่ใหญ่และมีความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในประชาคมอาเซียน ยกตัวอย่างเช่น

ด้านการเมือง ก็จะเป็นเรื่องของความสามัคคี การมีสันติภาพ ความมีเสถียรภาพ มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

ด้านเศรษฐกิจ ก็จะเป็นเรื่องการการทำมาค้าขาย ช่วยกันผลิตสินค้า ช่วยกันซื้อสินค้าที่ผลิตจากประชาคมอาเซียนจะทำให้ได้สินค้าราคาถูก ไม่ต้องเดินทางไปซื้อไกล และที่สำคัญเงินที่เกิดจากการซื้อขายก็จะกระจายไปสู่ประชาชนใน 10 ประเทศ

ด้านการศึกษา นักเรียนที่อยู่ใน 10 ประเทศ สามารถไปเรียนในสถาบันการศึกษาใดๆก็ได้ที่ตนเองคิดว่าดี ตรงกับความสนใจ และค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไป

ด้านสาธารณสุข ประชาชนใน 10 ประเทศ ก็สามารถเลือกไปหาหมอคนไหนก็ได้ที่รักษาเก่ง ราคาไม่แพง และมั่นใจว่าหายแน่นอน

          สรุปคือ เราสามารถไปไหนหรือทำอะไรก็ได้ ภายใน 10 ประเทศนี้ อย่างสะดวก และรวดเร็วกว่าแต่ก่อนมาก แต่ขออย่างเดียวว่าสิ่งที่เราทำนั้นต้องไม่ผิดกฎหมายภายในประเทศทั้ง 10 ประเทศ เป็นอันใช้ได้

         

คำถาม ไทยจะได้ประโยชน์อะไรจากประชาคมอาเซียน

คำตอบ สำหรับคำถามข้อนี้ ผมขอตอบออกเป็น 2 คำตอบคือ คำตอบด้านบวก และคำตอบด้านลบ โดยที่คำตอบด้านบวกคือ ประเทศไทยเราจะมีรายได้จากการขายของมากยิ่งขึ้น คนต่างชาติก็จะมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น เราก็สามารถเดินทางไปติดต่อกับเพื่อนๆใน 9 ประเทศ ได้สะดวก รวดเร็ว เช่นกันนอกจากนั้นคนไทยในทุกสาขาอาชีพต้องเกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ ถ้าไม่งั้น จะไม่มีคนมาซื้อสินค้าของเรา สำหรับคำตอบด้านลบ คือ จะเกิดการแข่งขันขายสินค้ากันมากขึ้น ถ้าเราผลิตสินค้าไม่ดี คนก็จะไม่ซื้อของที่เรา หากแรงงานเรา ไม่มีฝีมือในการทำงาน เขาก็จะไม่มาจ้างคนงานที่เป็นคนไทย ไปจ้างคนงานของประเทศอื่นที่มีฝีมือมากกว่า นอกจากนั้นเรื่องการท่องเที่ยวก็เช่นกัน ถ้าเราไม่ช่วยกันอนุรักษ์ดูแลสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ปล่อยให้คนตัดไม้ทำลายป่าไปเรื่อยๆ ท้ายที่สุดคนอื่นๆก็จะไม่มาประเทศเรา จะไปเที่ยวประเทศอื่นๆกันหมด เพราะการเดินทางสะดวก ไม่ชอบประเทศนี้ ก็นั่งเครื่องบินไปเที่ยวประเทศอื่น ดังนั้นเราเป็นนักเรียน เราต้องช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำต่อไปในอนาคต

 

คำถาม ไทยจะต้องเตรียมตัวอย่างไร

คำตอบ คำถามข้อนี้ สำหรับผม ผมไม่คิดอะไรมากครับ สิ่งที่พี่น้องคนไทยเราควรเตรียมตัวเป็นลำดับแรกคือเรื่องของ ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร ซึ่งในที่นี้ได้แก่ภาษาอังกฤษ ต้องยอมรับว่าภาษาอังกฤษเป็นจุดอ่อนที่สำคัญของนักเรียนและนักศึกษาไทย หากเรายังไม่สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษแล้ว เกรงว่าการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของเราจะเกิดปัญหาได้ ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนเป็นเจ้าของสวนผลิตส้มสายน้ำผึ้งคุณภาพดี แต่นักเรียนไม่เก่งภาษาอังกฤษ เพื่อนนักเรียนจากเวียดนามก็ผลิตส้มสายน้ำผึ้งเช่นกัน แต่ผลส้มมีขนาดเล็กว่าของนักเรียน แต่เขาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ชัดเจน คล่องแคล่ว วันหนึ่งฝรั่งจากอเมริกามาซื้อส้ม 1,000 ตัน เพื่อไปทำน้ำส้มบรรจุขวด มาพูดกับนักเรียน แต่นักเรียนไม่สามารถสื่อสารได้ต้องให้ล่ามมาช่วยสื่อสาร กับไปซื้อกับอีกคนที่สื่อสารได้ทันที ไม่ต้องมีล่าม สามารถบรรยายสรรพคุณของส้มได้เต็มที่ (แม้ว่าลูกส้มจะเล็กกว่าของนักเรียน) ลองถามใจตัวเองว่า ถ้านักเรียนเป็นฝรั่งคนนั้น นักเรียนจะเลือกซื้อส้มจากคนขายคนใด การสื่อสารภาษาอังกฤษ ผมไม่ได้หมายถึงเรื่องการพูดคุยเท่านั้น ผมรวมถึงการฟัง พูด อ่าน เขียน ด้วยครับ ซึ่งเป็นทักษะขั้นพื้นฐานภาษาอังกฤษ ลองตรองดูว่าเราแม่นภาษาอังกฤษมากน้อยเพียงใด หากเราไม่แม่น เราจะทำอย่างไร เพื่อให้เราแม่นภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

ท้ายนี้ ผมมองว่าถึงเวลาแล้วที่เราควรสร้างความเข้มแข็งในทุกๆด้านให้กับนักเรียนไทยและประชาชนคนไทย ทั้งในเรื่องภาษา เรื่องอาชีพ เรื่อง ICT คุณลักษณะของคนทำงานเป็น ควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นได้มีอาวุธทางปัญญาไว้ใช้เลี้ยงชีพภายใต้วัตถุประสงค์หลักของการก่อตั้งประชาคมอาเซียน ที่กล่าวไว้ว่า การเป็นตลาดและเป็นฐานการผลิตเดียวร่วมกัน จะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานระหว่างประเทศในอาเซียนอย่างเสรี เน้นย้ำ อย่างเสรี...ผู้เขียน : รัชภูมิ สมสมัย
หน่วยงาน : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมิลผลการจัดการศึกษา สพป.ชม.3
พุธ ที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554
เข้าชม : 45943
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 402 ครั้ง.


วิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      เปิดตัว blog ส่วนตัวของ ศน.รัชภูมิ ครับ 17 / ม.ค. / 2555
      ประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 28 / ธ.ค. / 2554
      การบริหารการสอบ 7 / ธ.ค. / 2554
      การหาค่าความเชื่อมั่นแบบalpha 24 / พ.ย. / 2554
      องค์ความรู้จากการประเมินรองสาม 21 / พ.ย. / 2554


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก